Endodoncja – Łomianki

W ofercie Ortodentis znajdują się usługi z zakresu endodoncji w Łomiankach. Jest to dziedzina stomatologii ogólnej (zachowawczej), która obejmuje diagnozę oraz leczenie chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zębów. Miazga jest tkanką o bardzo silnym unerwieniu, która wypełnia wnętrze komory zęba. Główną przyczyną jej chorób jest bardzo zaawansowana próchnica, która prowadzi m.in. do nieodwracalnego zapalenia miazgi. Na początku objawia się ono niewielkim bólem podczas spożywania gorących, zimnych lub słodkich posiłków, jednak z czasem ból staje się coraz bardziej dotkliwy i pojawia się niezależnie od jedzenia. W miarę dalszego rozwoju zapalenia może pojawić się ropień, któremu często towarzyszy obrzęk części twarzy, a nawet gorączka i bóle głowy.

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z komory i kanałów zęba, mechanicznym poszerzeniu, odkażeniu oraz szczelnym wypełnieniu kanałów specjalnymi materiałami. Wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu zabieg jest zupełnie bezbolesny. Dzięki nowoczesnym metodom leczenie to przynosi długotrwałe i stabilne efekty. W naszym Centrum Stomatologii leczenie kanałowe przeprowadzamy przy użyciu innowacyjnych narzędzi maszynowych oraz ręcznych, pod kontrolą ultranowoczesnego, elektronicznego endometru RAYPEX 5. Umożliwia on precyzyjne określenie rozmiaru każdego kanału zębowego, obserwację ruchu narzędzia na całej długości kanału, ponadto służy do oceny stopnia jego udrożnienia.

Opracowany kanał korzeniowy wypełniamy na całej jego długości gutaperką i uszczelniaczem (pastą) – przy pomocy niezawodnego narzędzia Beefill Pack. Dzięki niemu wypełnienie znajdującej się głęboko w kości, wierzchołkowej części kanału, odbywa się sprawnie i skutecznie. Warto dodać, że niewłaściwe opracowanie jakiegokolwiek kanału prowadzi do powikłań oraz konieczności podjęcia powtórnego leczenia kanałowego (tzw. re-endo). Są też Pacjenci, którzy niestety zmuszeni są w takich sytuacjach pozbyć się zęba u naszego chirurga stomatologa w Łomiankach, gdyż nawet ponowne leczenie endodontyczne nie daje realnych szans na jego uratowanie.

Po wypełnieniu kanału do otworu wierzchołkowego wykonujemy zdjęcie RVG (zdjęcie pantomograficzne metodą radiowizjografii), potwierdzające poprawność przeprowadzonego leczenia. Po jego całkowitym zakończeniu zakładamy koronę protetyczną. Warto podkreślić, że wiedza i doświadczenie naszych specjalistów, połączone ze stosowaniem nowoczesnych technologii, maksymalizują szanse na powodzenie zabiegów endodontycznych. Przeprowadzamy leczenie kanałowe pod mikroskopem, które zapewnia właściwą ocenę parametrów kanałów korzeniowych oraz ich całościowe oczyszczenie, udrożnienie i wypełnienie. Tym samym wpływa na pozytywny efekt końcowy, jakim jest uratowanie zęba.

Jakie są wskazania do leczenia endodontycznego?

Nadrzędnym wskazaniem do leczenia kanałowego jest nieodwracalne zapalenie miazgi zęba. Jak już wspomnieliśmy, prowadzi do niej zazwyczaj głęboka próchnica. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przyczyna tkwi gdzie indziej. Do zapalenia miazgi mogą prowadzić różnego rodzaju mechaniczne urazy zęba – zarówno te związane z różnymi wypadkami, jak i towarzyszące codziennemu spożywaniu posiłków i prowadzące do ich przypadkowych złamań. Ponadto zaawansowane zapalenie miazgi może prowadzić do jej martwicy, która charakteryzuje się obumarciem komórek miazgi oraz może rozprzestrzeniać się na okolice okołowierzchołkowe zęba.

Leczenie endodontyczne może być również wskazane przed oferowanymi przez nas zabiegami z zakresu protetyki w Łomiankach. Może ono np. dotyczyć zęba, który został przeznaczony do wykonania korony protetycznej z powodu swojej rotacji lub znacznego wychylenia. Przygotowanie go pod koronę skutkuje naruszeniem jego komory, co wiąże się z koniecznością leczenia kanałowego i wykonania wkładu koronowo-korzeniowego. Wszelkie wskazania do podjęcia tego typu leczenia poprzedzamy dokładną diagnostyką. Warto pamiętać, że dzięki nowoczesnym metodom i znieczuleniu leczenie endodontyczne aktualnie nie wiąże się już z dotkliwym bólem.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych usług w zakresie endodoncji w Łomiankach, które przeprowadzamy skutecznie, bezboleśnie i w przyjaznej atmosferze.